DANH SÁCH DỊCH VỤ

Tổ chức khai trương
Bộ cắt băng khánh thành
Treo phướn
Rối hơi, cổng hơi
In tờ rơi
Cho thuê cột chắn inox
Cho thuê mascots, linh vật
Thuê PB, PG, nhóm nhảy, múa
In decal
Quảng cáo trên tàu hoả
Dịch vụ teabreak
Cho thuê bàn ghế, thảm đỏ

ĐỐI TÁC